Thông Tin Hội Viên

DƯƠNG NGUYỆT MINH

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÂY DỰNG VIC

logo cong ty

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại: 0988 57 19 75

Email liên hệ: nguyetminhduong75@gmail.com

Chức vụ Công Ty: Phó chủ tịch Phụ trách tài chính ngân sách

Giới Thiệu Hội Viên

CN CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG VIC

Công ty liên doanh xây dựng VIC là doanh nghiệp liên doanh giữa Tổng công ty xây dựng Hà Nội và Công ty Quality Courers Internatinal S.E.A (Q.C.I), được hình thành trên cơ sở chỉ đạo của hai Chính phủ, hai Bộ xây dựng Việt Nam – Cu ba, được thành lập năm 1994.

Đây là mô hình hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ mới giữa Việt Nam và Cu Ba về xây dựng cơ sở hạ tầng và các hoạt động xây dựng. Ngoài lĩnh vực truyền thống là hoạt động xây lắp, VIC còn phát triển sang các dự án về nhà ở, chỉnh trang đô thị cho cộng đồng thông qua đầu tư và kinh doanh bất động sản.

THÀNH VIÊN KHÁC