Thông Tin Hội Viên

DƯƠNG TRUNG LỢI

Hội viên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

logo cong ty

Địa Chỉ: VP Thương mại: Số 56, đường Phạm Nhữ Tăng, P.4, Q.8, TP. Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại:

Email liên hệ: duongtrungloi@yahoo.com

Chức vụ Công Ty: Chủ tịch HĐQT

Giới Thiệu Hội Viên

THÀNH VIÊN KHÁC