Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp quý 4 năm 2022

Bà Dương Thị Ngọc Thuỷ – Chủ tịch HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp. Thường trực HĐ HD Thành phố Hồ Chí Minh tham dự có các Phó chủ tịch: Ông Dương Ngọc Ân, bà Dương Thị Ngọc Liên, ông Dương Trí Đạt ông Dương Quốc Khánh và các uỷ viên HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cuộc họp thảo luận một số vấn đề quan trọng. Thứ nhất, thảo luận, góp ý và thống nhất thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Quy chế về chi tiêu Quỹ Nghĩa tình dòng tộc nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thứ hai, là công tác chuẩn bị, triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Bắc Ninh.

Thứ ba, kế hoạch và công tác triển khai thực hiện chương trình tương thân tương ái năm 2023 của HĐHD Việt Nam và HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ tư, công bố quyết định thành lập Ban Thi đua khen thưởng HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 thành viên do bà Dương Thị Ngọc Thuỷ – Chủ tịch HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng ban.

Thứ năm, công bố quyết định thành lập Ban kết nối Dòng tộc Họ Dương HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 thành viên do bà Dương Thị Ngọc Thuỷ – Chủ tịch HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng ban.

Thứ sau, công bố quyết định thành lập Ban Truyền thông HĐHD Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 5 thành viên do bà Dương Thảo Quỳnh Như làm Trưởng ban.

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và cởi mở. Các thành viên tham dự chia sẻ đóng góp ý kiến và thống nhất các quy chế.

Cine Dương