5 bước triển khai thương mại điện tử cho doanh nghiệp SME

Ông Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm ATHENA cho biết, để kinh doanh sản phẩm theo hướng thương mại điện tử, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cần thực hiện các bước như sau: