CLB doanh nghiệp, doanh nhân họ Dương thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt đầu xuân

Câu lạc bộ Doanh nghiệp doanh nhân họ Dương thành phố Hồ Chí Minh giao lưu cùng ông Dương Công Minh, trao đổi về công tác dòng tộc và phát triển kinh doanh tại sân tập golf Him Lam sáng ngày 16/03/2019. Trong buổi giao lưu, một số phương án hợp tác đã được sơ bộ thông qua.