Câu lạc bộ doanh nhân họ Dương thành phố Hồ Chí Minh họp mặt quý 2-2018

Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân họ Dương thành phố Hồ Chí Minh họp mặt định kỳ mỗi quý một lần. Trong cuộc họp, CLB đề ra phương hướng hoạt động và kết nối giao thương, tổ chức sinh nhật cho thành viên.