Thông Tin Hội Viên

DƯƠNG HỒNG MINH

CÔNG TY TNHH SOGROUP

logo cong ty

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại: 0937 88 00 88

Email liên hệ: info@sogroup.vn

Chức vụ Công Ty: Ủy viên BCH

Giới Thiệu Hội Viên

CÔNG TY TNHH SOGROUP

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn hàng đầu, kiểu mẫu, tiên phong và có trách nhiệm trong việc xây djwng xã hội ngày càng văn minh và nhân bản.

SỨ MỆNH

– Hài lòng khách hàng.
– Phát triển con người.
– Đối tác cùng thắng.
– Tri ân cổ đông.
– Xây dựng cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Chính trực.
– Tận tâm.
– Kỷ luật.
– Đồng đội.
– Sáng tạo.

 

THÀNH VIÊN KHÁC