Thông Tin Hội Viên

DƯƠNG PHI HÙNG

Hội viên

CÔNG TY DIGITAL DESIGN GROUP

logo cong ty

Địa Chỉ: Mission Viejo, California

Số Điện Thoại: 1-949-923-9895

Email liên hệ: duongphihung@gmail.com

Chức vụ Công Ty:

Giới Thiệu Hội Viên

Thiết kết các hệ thống điều hòa không khí, cung cấp và thoát nước cho các công trình xây dựng công nghiệp bên Mỹ. Ngành nghề phụ: Đầu tư sản xuất phim chiếu rạp, phim hoạt hình.

THÀNH VIÊN KHÁC