Câu lạc bộ doanh nhân họ Dương thành phố Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ Doanh nhân họ Dương thành lập ngày 15 tháng 10 năm 2016, trực thuộc Hội đồng họ Dương thành phố Hồ Chí Minh, là tổ chức tự nguyện của các chủ doanh nghiệp, doanh nhân mang họ Dương đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành do các thành viên câu lạc bộ bầu ra, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Câu lạc bộ.

 1. Mục tiêu
 • Xây dựng mối quan hệ nghĩa tình dòng tộc
 • Tăng cơ hội kinh doanh
  • Tăng cường hiểu biết lẫn nhau để mở rộng cơ hội kinh doanh nội bộ
  • Mở rộng giao lưu với các doanh nghiệp ngoài CLB và các CLB khác
 • Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hội viên
  • Đào tạo
  • Chia sẻ kinh nghiệm quản lý
  • Tài chính
 1. Văn hóa CLB DNDN họ Dương TP HCM
 • Tình nghĩa dòng tộc
 • Tư duy về CLB dẫn đầu
 • Những mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ
 • Môi trường tích cực & hỗ trợ
 • Văn hoá học hỏi
 • Chia sẽ kinh nghiệm quản lý & phát triển doanh nghiệp
 1. Phương châm hoạt động
 • Nghĩa tình
 • Cam kết
 • Chuyên nghiệp
 • Hiệu quả
 1. Giai đoạn phát triển
 • 2017: Ban chấp hành học tập làm quen với công tác tổ chức hoạt động
 • 2018: Mở rộng hoạt động
 1. Mô hình tổ chức
  • Tổ chức các buổi họp/giao lưu định kỳ
  • Cách thức tổ chức các ban
  • Quy trình, biểu mẫu…
 • Bổ sung cho phù hợp với điều kiện của CLB DNDN họ Dương TP HCM
  • Giao lưu với các CLB DNDN Họ Dương địa phương khác
  • Hội thảo cơ hội đầu tư, cơ hội kinh doanh
  • Thăm doanh nghiệp hội viên và xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng doanh nghiệp cũng như cơ hội KD mà doanh nghiệp đó mang lại cho các hội viên khác.
  • Tạo điều kiện để các SV, thanh niên HD tham quan hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.