Điều động ông Dương Đình Liễu đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng

Ngày 6-5, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Dương Đình Liễu, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước – Ban Dân vận Thành ủy, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ông Dương Đình Liễu (giữa) nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày 6-5, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Dương Đình Liễu, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước – Ban Dân vận Thành ủy, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, để Đại hội MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ XI hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại buổi công bố Quyết định, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương đánh giá cao quá trình công tác của ông Dương Đình Liễu; đồng thời tin tưởng ông Dương Đình Liễu sẽ phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới. Ông Dương Đình Liễu, sinh năm 1964, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, trình độ chính trị Cao cấp.

THANH TUYỀN